Keynote sprekers

Prof. Saloshna Vandeyar

Professor Saloshna Vandeyar is professor diversiteit in onderwijs aan de faculteit Humanities Education van de University of Pretoria, in Zuid-Afrika. Aan deze universiteit behaalde ze eveneens haar PhD. Ze voert onderzoek op het gebied van sociale, culturele en cognitieve rechtvaardigheid in het onderwijs, meer specifiek met aandacht voor alle vormen van (on)gelijkheid die in onderwijsruimten worden geproduceerd en gereproduceerd door onderwijsprocessen, discours en praktijken.

Ze richtte ook een sterke multidisciplinaire onderzoeksgroep op en heeft onlangs het Centrum voor Diversiteit en Sociale Cohesie aan de Universiteit van Pretoria opgericht.

Vandeyar is daarnaast ook lid van AERA, CIES en EASA. Ze zit in een aantal redacties van tijdschriften zoals Early Childhood Development and Care (UK), Learning for Democracy (USA), Perspectives in Education (SA), en is redacteur van een speciale uitgave van Power and Education (UK).

Ze won tal van awards en is een, door de National Research Foundation, bekroonde wetenschapper. Ze is winnaar van vier internationale onderzoeksprijzen waaronder de American Educational Research Association (AERA) (2011) en International BMW Award in Intercultural Education (2006).

Daarnaast won ze ook drie nationale onderzoeksprijzen zoals onder andere the National Science and Technology Forum (NSTF) Senior Black Researcher Award (2007) en the Higher Education South Africa’s Higher Education Leadership.

Tot slot heeft ze ook vijf institutionele onderzoeksprijzen van UP gewonnen zoals de Laureate Award for Educational Innovation (2012) en de Exceptional Young Researcher Award (2009). Tot slot won ze twee community awards voor onderzoek, en twee eretitels voor de professionaliteit van docenten en onderwijskwaliteit.

Geïnteresseerd in een recente publicatie van professor Saloshna Vandeyar binnen de themalijnen van het congres?

 
De introductie van Professor Vandeyar op haar lezing en haar kijk op eigentijdse professionaliteit kan je hier bekijken:

Dr. Carolien Frijns


Dr. Carolien Frijns werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Onderwijskunde aan Universiteit Gent. Dr. Frijns heeft expertise in onderzoek naar taalverwerving, taalassessment en gelijke onderwijskansen. Ze behaalde in 2017 haar PhD aan de KU Leuven en werkte zeven jaar als onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO). Ze werd finalist van de Vlaamse PhD Cup 2017. In 2019 ontving ze de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie van KVAB en Jonge Academie.

Na het behalen van haar PhD werkte ze vier jaar als lerarenopleider en onderzoeker aan Arteveldehogeschool in Gent. In deze periode was ze ook projectleider van ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’, een netwerk waarin alle lerarenopleidingen in Vlaanderen zich verenigen met eenzelfde doel: grote onderwijskansen voor alle kinderen.

Daarnaast schrijft Carolien fictie en non-fictie. Haar teksten zijn gepubliceerd in De Standaard,in onderwijstijdschriften en bij wetenschappelijke uitgeverijen.

Geïnteresseerd in een recente publicatie van Dr. Carolien Frijns binnen de themalijnen van het congres?

Dr. Thom Geurts

Dr. Thom Geurts is onderzoeker aan het lectoraat diversiteitsvraagstukken van Inholland in Amsterdam en docent filosofie van religie op de Islamitische Universiteit Amsterdam. Hij is opgeleid als theoloog met filosofie als belangrijkste invalshoek aan de Univeristeit van Tilburg en behaalde hier ook zijn doctoraat. Binnen zijn onderzoek gaat hij nader in op de relatie tussen religie en onderwijs. Hij raakte daarnaast onder de indruk van de ingrijpende en turbulente dynamiek waarin het omgaan met zinvragen in onze samenleving is terecht gekomen. Vooral de insteek wat die zinvragen betekenen in het werk binnen onderwijs en de professionaliteit van leraren, houdt hem bezig.

Thom Geurts werkte voorheen ook in het voortgezet onderwijs, als onderzoeker en docent op verschillende universiteiten en als lerarenopleider op verschilllende hogescholen.

Hij werkte daarnaast ook mee aan tal van internationale projecten zoal Sharing Stories in Palestina en Marokko. Hij ontwikkelde hiervoor onderwijsmaterialen, worshops en gaf lezingen. Verder maakt hij ook deel uit van drie redacties bij tijdschriften voor levensbeschouwing en educatie. 

Tot slot kreeg hij de Jan van Lierprijs in 2017 als prijs van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing.

Geïnteresseerd in een publicatie van Dr. Thom Geurts binnen de themalijnen van het congres? 

  • Geurts, T. (2009). Leren onderbreken. Religieus leren in de context van verzakelijking in de school en samenleving. (pp. 88-111). In R. te Velde, & H. Goris (red.). Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie. Valkhof.
  • Geurts, T. (2018). Liquideer de vakdidactiek! Waardegericht leren & leven. https://www.thomgeurts.nl/liquideer-de-vakdidactiek/

Prof. Simon Beausaert

Simon Beausaert is Associate Professor learning and development in het Department of Educational Research and Development, School of Business and Economics (SBE) van Maastricht University in Nederland. Hij is de programmacoördinator van de Learning and Development in Organisations MSc. Hij is daarnaast ook docent en coach in het programma. Verder is hij de coördinator van de SBE Learning Academy dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van docenten die werkzaam zijn aan de faculteit. In die hoedanigheid is hij ook lid van het management team van deze onderwijsinstelling.

Professor Beausaert doet samen met PhD- en masterstudenten onderzoek naar hoe werkplek leren ondersteund kan worden, in het bijzonder die hij onderzoek naar informeel leren en de effecten ervan op competentieontwikkeling en innovatie. Hij wordt geregeld geraadpleegd door organisaties over hoe werkplek leren vorm kan krijgen alsook over curriculumontwikkeling, formatief toetsen en activerende werkvormen.

In 2011 rondde hij zijn PhD over het gebruik van Personal Development Plans (PDPs) op de werkplek af. Daarna startte hij een post-doc en een tenure track over het leren van oudere werknemers, hun inzetbaarheid en innovatief werkgedrag. De tenure track vervolledigde hij deels aan de Université Catholique van Louvain-la-Neuve, waar hij les gaf aan toekomstige docentenopleiders.

Geïnteresseerd in een recente publicatie van professor Simon Beausaert binnen de themalijnen van het congres?

  • Kyndt, E., Beausaert, S., & Zitter, I. (2021). Developing Connectivity between Education and Work: Principles and Practices (1ste ed.). Routledge.
  • Lambriex‐Schmitz, P., Van der Klink, M. R., Beausaert, S., Bijker, M., & Segers, M. (2020). When innovation in education works: Stimulating teachers’ innovative work behaviour. International Journal of Training and Development, 24(2), 118–134. https://doi.org/10.1111/ijtd.12175